กลุ่มงานทะเบียนความปลอดภัยในการทำงาน


  • งานกำหนดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและหลักเกณฑ์การควบคุมมาตรฐานบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานให้บริการความปลอดภัยในการทำงาน
  • งานอนุญาตขึ้นทะเบียนและกำกับดูแลมาตรฐานการให้บริการความปลอดภัยในการทำงาน
  • งานทดสอบบุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน
  • งานทะเบียนกลางบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานที่ให้บริการด้านความปลอดภัยในการทำงาน

กลุ่มงานทะเบียนความปลอดภัยในการทำงาน
เบอร์ตรง 02448 91748 , 02448 9163
เบอร์ต่อ 02448 9128-39 ,02448 8338 ต่อ 732-739, 719-724
02448 9165
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน