แบบสำรวจ
ส่วนไหนของ www.oshthai.org ที่คุณคิดว่าควรปรับปรุง

PDF
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
    3/50  ถ.บายพสร-ทุ่งมน  ต. กาฬสินธุ์
    อ.เมือง   จ.กาฬสินธุ์ 
    46000
    โทรศัพท์    0 4381 1092

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
    ถ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย 2
    ต.ในเมือง  อ.เมือง
    จ.ชัยภูมิ  36000
    โทรศัพท์    0 4481 1738

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น
    ถ.ศูนย์ราชการ  อ.เมือง
    จ.ขอนแก่น  40000 
    โทรศัพท์    0 4323 6737,  0 4323 6277

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม
 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม
    อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 2 
    35/12 ถ.กลางเมือง  ต.ในเมือง   อ.เมือง
    จ.นครพนม 48000
    โทรศัพท์    0 4251 1390

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
    ศาลากลางจังหวัด  ชั้น  3  ถ.มหาดไทย
    ต.ในเมือง  อ.เมือง 
    จ.นครราชสีมา 30000
    โทรศัพท์    0 4424 2961,  0 4425 7102

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
    67/21  ถ.หลักเมือง  ต.ในเมือง
    อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  
    31000
    โทรศัพท์    0 4465 8162

 

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
    ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน  ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง
    จ.มหาสารคาม  44000
    โทรศัพท์    0 4377 7530

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
    ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ถ.วิวิธุรการ อ.เมือง
    จ.มุกดาหาร   49000
    โทรศัพท์    0 4261 1535

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร
    ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1
    อ.เมือง  จ.ยโสธร   35000
    โทรศัพท์    0 4571 1654

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
   สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
    33/27  ถ.รัชชูปการ   อ.เมือง
    จ.ร้อยเอ็ด   45000
    โทรศัพท์    0 4351 1452

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย
    ศาลากลางจังหวัด หลังเก่า ชั้น 2  ถ.มลิวรรณ
    ต.กุดป่อง อ.เมือง   จ.เลย  
    42000
    โทรศัพท์    0 4281 1212,  0 4283 3298

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
    ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2  ถ.เทพา
    อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  
    33000
    โทรศัพท์    0 4561 2569,  04561 2524

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร
    1767/20  ถ.สุขสวัสดิ์  ต.ธาตุเชิงชุม
    อ.เมือง   จ.สกลนคร
    47000
    โทรศัพท์    0 4271 1088

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์ 
 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์ 
    273  ถ.หลักเมือง  ต.ในเมือง
    อ.เมือง   จ.สุรินทร์   
    32000
    โทร  0 4451 8890, 0 4451 3981

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย
    ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2   
    อ.เมือง  จ.หนองคาย 
    43000
    โทรศัพท์  0 4241 2547

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
    ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2  ถ.หนองบัวลำภู – เลย   ต.ลำภู
    อ.เมือง   จ.หนองบัวลำภู    
    39000
    โทรศัพท์    0 4231 2040

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
    ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 2
    ถ.ชยางกูร อ.เมือง   จ.อำนาจเจริญ 
    37000
    โทรศัพท์   0 4545 1516

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
    25  ถ.วัฒนานุวงศ์  อ.เมือง จ.อุดรธานี   41000
    โทร.  0 4224 3329, 0 4222 2284

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
    บริเวณศาลากลางจังหวัด  ถ.อุปราช
    อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี
    34000
    โทรศัพท์    0 4525 5459

           แผนที่

Copyright 2009 All rights reserved.
Created by 2fellows
จำนวนผู้เข้าชม